§ 1 - Pojęcia użyte w Regulaminie

1. Regulamin – Regulamin Współpracy Hurtowej
2. Klient – osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
3. YANGO – YANGO Sp. z o.o.
4. Towar – suplement diety marki YANGO zakupiony przez Klienta w YANGO
5. Certyfikat – Certyfikat Oficjalnego Partnera
6. Strony – Klient i Opiekun tego Klienta

§ 2 - Dane YANGO

1. YANGO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Granitowej 3/14, 02-681 Warszawa; NIP 5213680748.
2. Rachunek PLN: mBank 37 1140 2004 0000 3702 7654 8003

§ 3 - Opiekun Klienta

1. Każdy Klient posiada osobistego Opiekuna. Dbamy o przejrzysty przepływ informacji pomiędzy Klientami i Opiekunami, jeśli jednak nie wiecie Państwo, kto jest Waszym Opiekunem – prosimy o kontakt.

§ 4 - Składanie zamówień

1. Jest możliwe:
 a) Przez platformę b2b.yango.pl – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 b) Bezpośrednio u Opiekuna – zgodnie z ustaleniami Stron
 c) Mailowo na hurt@yango.pl – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 d) Telefonicznie pod +48 731 005 507 – od poniedziałku do czwartku 7.30 – 16.00 piątek 8.00 – 14.00.

2. Zamawiając towar w YANGO, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży, która zostaje przyjęta z momentem potwierdzenia przyjęcia przez pracownika YANGO. Po potwierdzeniu zamówienia rozpoczyna się proces jego realizacji. YANGO ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia oraz o dodatkowe informacje niezbędne do jego realizacji. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
3. Do każdego zamówienia wysyłamy fakturę na adres e-mail. Klient chcąc uzyskać kopię faktury papierową, powinien skontaktować się z YANGO. Faktura papierowa może być dołączona np. do paczki z zamówieniem.

§ 5 - Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 12:00, wysyłane są tego samego dnia. Zamówienia złożone po 12:00, wysyłane są następnego dnia roboczego.
2. W przypadku dużych zamówień, wysyłanych na paletach, wysyłka jest realizowana w kolejny dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.

3. Przewoźnicy YANGO to DPD Polska Sp. z o.o. ; UPS Polska Sp. z o.o. ; INPOST S.A. – czas doręczenia to zazwyczaj następny dzień roboczy. YANGO organizuje przewoźnika samodzielnie i nie wydaje przesyłek spedytorom zamówionym przez Klienta, nie przewiduje też osobistego odbioru towaru. Klient wymagający innego spedytora zobowiązany jest zgłosić to YANGO. Zmiana spedytora może wiązać się z dodatkowym kosztem transportowym, ustalanym indywidualnie. YANGO może nie wyrazić zgody na zmianę spedytora.
4. Zamówienia opłacone przez platformę b2b.yango.pl, płatne za pobraniem lub z fakturą na termin, realizowane są niezwłocznie. Zamówienia opłacone przelewem na konto YANGO realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie lub otrzymania bankowego potwierdzenia przelewu (dokument elektroniczny niewymagający podpisu).

§ 6 - Minimum logistyczne i koszt dostawy

1. YANGO nie posiada minimum logistycznego – możecie Państwo zamówić nawet 1 sztukę towaru.
2. Zamówienia powyżej 300,00 zł netto są zwolnione z kosztu dostawy. Inne zamówienia obciążane są opłatą transportową 16,26 zł netto (20,00 zł brutto).
3. Do dużych zamówień, których wartość wynosi ponad 15 000 zł brutto, które są pakowane i wysyłane na palecie, zostanie naliczona opłata za usługę pakowania paletowego w wysokości 50 zł brutto, średnia wartość zakupu euro palety.

§ 7 - Termin płatności i tytuł przelewu

1. Pierwsze 3 zamówienia Klient musi opłacić z góry lub za pobraniem przy odbiorze paczki. Następnie Klient, chcąc uzyskać odroczony termin płatności, powinien skontaktować się ze swoim Opiekunem.
2. YANGO zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. nieterminowe płatności w przeszłości.
3. Klient wykonując przelew na konto YANGO zobowiązany jest w tytule wskazać numer dokumentu, na podstawie, którego wykonuje płatność. Niezidentyfikowane wpłaty odsyłane są na rachunek nadawcy.

§ 8 - Wymiana towaru

1. Towary nierotujące mogą być wymienione na inne, po indywidualnym ustaleniu z YANGO, jednak nie później niż w ciągu 180 dni, licząc od dnia dostawy.
2. Towary z krótkim terminem ważności mogą być wymienione na towary z dłuższym terminem ważności, po indywidualnym ustaleniu z Yango, jednak nie później niż 180 dni do końca terminu ważności
3. YANGO nie ma obowiązku wymiany towaru. Wymieniane towary nie mogą nosić śladów użytkowania i muszą nadawać się do dalszej odsprzedaży.

§ 9 - Zwrot towaru

1. Klient może każdorazowo odstąpić od transakcji w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia przesyłki z zamówieniem. Zwracane towary muszą być kompletne i w niepogorszonym stanie.
2. Przed zwrotem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Zwracany towar należy odesłać na adres: YANGO Sp. z o.o., ul. Klonowa 49, 05-816 Opacz-Kolonia
3. YANGO nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega
zwrotowi.

§ 10 - Materiały reklamowe

1. YANGO dołoży wszelkich starań, aby zaopatrzyć Klienta we wskazane materiały reklamowe. Zaopatrzenie uzależnione jest od ich stanu magazynowego.
2. Dostępne materiały reklamowe to: roll-upy, plakaty, katalogi, ulotki, opakowania
ekspozycyjne, ekspozytory, bilownice, torby reklamowe.

§ 11 - Weryfikacja dostawy

1. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Reklamacja wysłana na adres YANGO wraz z protokołem szkody ułatwi dalsze postępowanie w przypadku wadliwego dostarczenia towaru.
2. W przypadku błędnej ilościowo i/lub jakościowo dostawy Klient zobowiązany jest poinformować o tym YANGO. Przez błąd ilościowy rozumie się dostawę na za dużo lub za mało towarów danego typu. Przez błąd jakościowy rozumie się inną gramaturę, typ lub smak towaru.
3. Brak zgłoszenia oznacza, że zamówienie jest kompletne i pełnowartościowe.

§ 12 - Asortyment czasowo niedostępny

1. W przypadku, gdy część towarów objętych zamówieniem jest niedostępna lub niemożliwa do dostarczenia w czasie realizacji przewidzianym w tym zamówieniu (z powodu opóźnienia dostaw przez dostawców YANGO lub z przyczyn losowych), Klient jest o tym informowany i podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji. Klient może zdecydować się na:

A) Częściową realizację zamówienia – Klientowi zostaną wysłane wyłącznie dostępne towary, a YANGO zostanie zwolnione z obowiązku realizacji zamówienia pozostałych,
B) Anulowanie całości zamówienia – powoduje zwolnienie YANGO z realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Klient zdążył dokonać zapłaty za towar, należność zostanie mu zwrócona w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

§ 13 - Wykorzystanie zdjęć towaru, treści stron internetowych i materiałów reklamowych

1. Zezwala się na wykorzystanie zdjęć dostępnych do pobrania ze strony b2b.yango.pl.
2. Klient chcąc wykorzystać treści dostępne na stronach internetowych należących do YANGO, w całości lub w części, zobowiązany jest wskazanie konkretnej podstrony, jako źródła z odnośnikiem dofollow. Z tego obowiązku wyłącza się przypadek wykorzystania opisów towarów.
3. Klient może korzystać z informacji udostępnionych w materiałach reklamowych.

§ 14 - Opakowania zbiorcze, kody GTIN/EAN, zmiany w towarach

1. Towary w formie kapsułek i płynu posiadają opakowania zbiorcze o pojemności 8 sztuk. Pozostałe towary nie są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych.
2. Każdy towar oferowany przez YANGO posiada unikalny kod wyrobu opakowanego. Identyfikator składa się z 13 cyfr i jest dostępny na stronie towaru na platformie b2b.yango.pl.
3. YANGO zastrzega sobie prawo do zmiany gramatury, składników, etykiety, ilości sztuk w opakowaniu zbiorczym, kodów GTIN, czy dostępności oferowanych towarów.

§ 15 - Promocje czasowe

1. YANGO może prowadzić promocje ogólnodostępne dla Klientów, lub spersonalizowane. Rabaty nie łączą się ze sobą, chyba, że Regulamin Promocji stanowi inaczej.
2. Spersonalizowane promocje stanowią tajemnicę handlową i nie mogą być udostępniane innym osobom bez uprzedniej zgody YANGO.
3. Produkty zakupione podczas akcji sprzedażowej nie podlegają wymianie na inne produkty

§ 16 - Certyfikat Oficjalnego Partnera

1. Warunki otrzymania Certyfikatu:
1) Współpraca bezpośrednia w zakresie dostaw towarów YANGO przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy kalendarzowych.
2) Znajomość Sugerowanych Cen Detalicznych i dbanie o dobry wizerunek marki.
3) Wygenerowanie obrotu sumarycznego powyżej 75 000,00 zł netto.

2. Certyfikat przyznawany jest na okres 12 miesięcy od dnia nadania. Po tym okresie Klient może wystąpić o przedłużenie certyfikacji.
3. Certyfikat może zostać unieważniony wskutek błędnego wydania go, pomimo braku zakwalifikowania się Klienta do jego otrzymania. Klient nie ma możliwości odwołania się od unieważnienia Certyfikatu i zobowiązany jest zaprzestać wykorzystywania go w trybie natychmiastowym od nastania unieważnienia.

§ 17 - Dopuszczenie towaru do obrotu

1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia suplementy diety, środki spożywcze do których, dodawane są witaminy, składniki mineralne lub substancje, o których mowa w załączniku III części B i C do rozporządzenia nr 1925/2006, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (obowiązek powiadomienia odnośnie innych kategorii żywności dla określonych grup może wynikać ze stosownych aktów delegowanych) podlegają obowiązkowi powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny powiadamiany jest o wprowadzeniu do obrotu każdego towaru marki YANGO. Numer zgłoszenia opisany jest na stronie towaru na b2b.yango.pl. Wszystkie oferowane towary są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 18 – Odpowiedzialność

1. Strony dołożą wszelkich starań, aby prezentować rzetelne i zgodne z prawem informacje dotyczące towaru. Zabrania się przypisywania towarowi cech produktów leczniczych.
2. YANGO może poinformować Klienta o konieczności wycofania danego towaru z rynku, wtedy Klient zobowiązuje się dostarczyć YANGO informacje przydatne we wsparciu tego procesu, jak i odesłać towar do YANGO. Koszt zwrotu towaru w tym przypadku ulega refundacji.

§ 19 – Reklamacje

1. Stwierdzając wadę towaru Klient może skorzystać z uprawnień reklamacyjnych i otrzymać zwrot
pieniędzy lub towar pełnowartościowy. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru. YANGO ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, YANGO dokona zwrotu pieniędzy za reklamowany towar. Zwrot pieniędzy następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Jeśli płatność została dokonana przy odbiorze paczki u kuriera, lub poprzez operatora płatności, czas ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.
2. Reklamację (rękojmię) można wnieść w ciągu dwóch lat od zakupu towaru, jednak nie później niż przed upływem terminu przydatności do spożycia.

3. Różnice w wyglądzie towarów (np. inne opakowanie tego samego towaru lub różnice mogące wynikać z innych parametrów monitora Klienta) nie stanowią podstawy do uznania roszczeń reklamacyjnych.

§ 20 - Dane handlowe i osobowe

1. YANGO nie obsługuje zamówień od osób fizycznych. Klient składając zamówienie oświadcza iż, jest płatnikiem VAT. W innym przypadku zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to YANGO.
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie. Podanie numeru telefonu jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz ich usunięcia. Dane udostępnione YANGO nie są udostępniane osobom trzecim.

§ 21 - Pozostałe informacje

1. YANGO ma prawo aktualizować Regulamin bez odrębnej informacji kierowanej do Klienta. Aktualny Regulamin znajduje się na platformie b2b.yango.pl jak i u Przedstawicieli. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją Regulaminu. Cennik, będący integralną częścią Regulaminu, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory będą rozstrzygane w Sądzie właściwym dla siedziby YANGO.
2. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: bok@yango.pl; lub telefoniczny: +48 731 005 507.
3. Regulamin obowiązuje od: 18.03.2016 r. Data ostatniej aktualizacji: 16.11.2022 r.