Informacje wstępne

Właścicielem hurtowni jest firma Yango Sp. z o.o. W Regulaminie pojęcia „Właściciel” oraz „YANGO” używane są wymiennie. Szczegółowe dane firmy znajdują się na końcu Regulaminu.

Sklep internetowy mieszczący się pod adresem b2b.yango.pl w dalszej części Regulaminu nazywany jest Hurtownią.

Kupujący zwani są Klientami. Aby zostać Klientem Hurtowni, należy zarejestrować się na stronie b2b.yango.pl. Warunkiem aktywacji konta (umożliwiającego dokonywanie hurtowych zakupów) jest wysłanie dokumentów firmy (wpis do CEIDG lub KRS) na adres yango@yango.pl.

Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozumieniu rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, tzw. RODO, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej, logowanie na konto Klienta). Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

Na stronie wykorzystywane są technologie śledzenia zachowań użytkowników m. in. firm Google oraz Facebook.

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Hurtownia YANGO zajmuje się sprzedażą produktów właścicielom firm i prywatnych przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu. Informacje o oferowanych produktach znajdują się na stronie b2b.yango.pl.

2. Klientem Hurtowni może być osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Hurtownia nie obsługuje osób fizycznych ( za pośrednictwem platformy hurtowej niemożliwa jest sprzedaż produktów osobom indywidualnym). Osoby fizyczne mogą złożyć zamówienie na stronie sklep.yango.pl

3. Zamówienia Klientów złożone na b2b.yango.pl lub mailowo są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00.

4. Zamawiając produkty w Hurtowni Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży z firmą YANGO. Umowa zostaje przyjęta z momentem potwierdzenia przyjęcia przez pracownika Hurtowni. Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta rozpoczyna się proces realizacji zamówienia. Hurtownia ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia oraz o dodatkowe informacje niezbędne do jego realizacji.

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne podanie prawdziwych danych, niezbędnych do realizacji zamówienia. Składając zamówienie w Hurtowni Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie YANGO oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Posiadanie aktywowanego konta Klienta jest konieczne do dokonania zakupu dowolnego produktu na stronie Hurtowni.

6. Klient składający zamówienie musi dokonać:
- wyboru zamawianych produktów,
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
- wyboru sposobu płatności, Hurtownia oferuje swoim Klientom również możliwość płatności za pobraniem.

7. W przypadku, gdy część produktów objętych zamówieniem jest niedostępna lub niemożliwa do dostarczenia w czasie realizacji przewidzianym w tym zamówieniu (z powodu opóźnienia dostaw przez dostawców Hurtowni lub z przyczyn losowych), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji Klient może zdecydować się na:
- częściową realizację zamówienia - Klientowi zostaną wtedy wysłane wyłącznie dostępne produkty, a Hurtownia zostaje zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia pozostałych,
- anulowanie całości zamówienia – ta opcja powoduje zwolnienie Hurtowni z obowiązku realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy Klient zdążył dokonać zapłaty za produkty, należność zostanie mu zwrócona w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

8. Klient ma prawo dokonywać zakupów w ramach organizowanych przez YANGO akcji promocyjnych i wyprzedaży. W ramach tychże akcji na sprzedaż przeznaczona jest jednak ograniczona liczba produktów – o realizacji zamówień decyduje wtedy kolejność wpływających ofert kupna.

9. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

10. Wprowadzanie zmian lub anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail yango@yango.pl lub numerem telefonu 731005507. Zmiany w zamówieniu wymagają weryfikacji Klienta jako właściciela konta.

11. Hurtownia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. nieterminowe płatności w przeszłości.

 

II. Produkty i ceny

1. Złożenie zamówienia w Hurtowni oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lub jeśli VAT nie jest zawarty we wskazanej cenie – to jest to w sposób widoczny zaznaczone. Ceny zamieszczone na stronie nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian. Prawo to nie ma wpływu na ceny produktów zamówionych przed zmianą ceny lub warunków akcji promocyjnej. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Promocje w Hurtowni nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5. Koszty dostawy produktów doliczane są do ceny zamówienia wg. obowiązującego cennika, widocznego przed złożeniem zamówienia. Klient w momencie zamówienia produktów dokonuje też wyboru sposobu dostawy zamówienia.

6. Klient sprzedając produkty marki YANGO zobowiązuje się do zapoznania się z sugerowanymi cenami detalicznymi (dalej SCD). SCD są umieszczone na stronach produktów w Hurtowni. Wszelkie informacje cenowe można również uzyskać mailowo lub telefonicznie. Hurtownia rekomenduje zmianę SCD przez Klienta dla odsprzedaży do klienta detalicznego do 10% dla pojedynczego opakowania produktu oraz do 20% dla większych zamówień.

  

III. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12:00 lub w dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. Zamawiane produkty będą dostarczane za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp. z o.o. - czas realizowania zamówienia wynosi około 2 dni robocze od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Czas ten może ulec wydłużeniu, jednakże Hurtownia dołoży wszelkich starań aby zrealizować zamówienie najszybciej jak to będzie możliwe.

3. W przypadku przedpłaty, towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty przez Hurtownię.

4. W momencie odbierania przesyłki z zamówieniem, Klient powinien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Reklamacja wysłana na adres Hurtowni wraz z protokołem szkody ułatwi dalsze postępowanie w przypadku wadliwego dostarczenia produktu.

IV. Reklamacje i zwroty

1. Klient może każdorazowo odstąpić od transakcji w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia przesyłki z zamówieniem. Zwracane produkty muszą być kompletne i w niepogorszonym stanie. Przed zwrotem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówionym przez Klienta, Klient musi zgłosić to Hurtowni w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia przesyłki przez kuriera. Zamówienia doręczone do Klienta po upływie 3 dni roboczych od ich dostarczenia, w przypadku braku takiego zgłoszenia uznaje się za kompletne i pełnowartościowe.

3. Zwracany towar należy odesłać na adres:

Yango Sp. z o.o.
ul. Ceglana 2B/3
05-806 Komorów

Hurtownia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4. Jeżeli po otrzymaniu zamówienia Klient znajdzie w towarze wady fabryczne lub uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu, może skorzystać z uprawnień reklamacyjnych i otrzymać zwrot pieniędzy lub towar pełnowartościowy. Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu pod adresem yango@yango.pl, a następnie odesłać reklamowany produkt.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Hurtownię przesyłki z reklamowanym produktem. Po otrzymaniu przez Hurtownię przesyłki, YANGO ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, YANGO dokona zwrotu pieniędzy za reklamowany produkt.

6. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Hurtownię do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto YANGO, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku gdy płatność została dokonana przy odbiorze paczki u kuriera, lub poprzez dowolnego operatora płatności, czas ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.

7. Różnice w wyglądzie towarów (np. inne opakowanie tego samego produktu lub różnice mogące wynikać z innych parametrów monitora Klienta) nie stanowią podstawy do uznania roszczeń reklamacyjnych.

8. Do reklamowanego oraz zwracanego produktu Klient zobowiązany jest dołączyć kopię dowodu zakupu (faktury VAT).


V. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Hurtowni Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie YANGO oraz na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Hurtownię. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz ich usunięcia.

3. Dane osobowe udostępnione Hurtowni nie są udostępniane osobom trzecim.

4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu reklamowym. Taka dodatkowa zgoda umożliwi informowanie Klienta za pomocą subskrypcji/ mailingu o nowych dostępnych produktach i promocjach organizowanych w Hurtowni.


VI. Wymagania techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

- urządzenie z dostępem do Internetu

- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

2. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

3. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.


VII. Postanowienia końcowe

1. Produkty prezentowane na stronach Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie b2b.yango.pl


DANE FIRMY

Yango Sp. z o.o.
Granitowa 3/14
02-681 Warszawa
NIP: 5213680748

Biuro Obsługi Klienta
tel: +48 731 00 55 07 (linia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00)
e-mail: yango@yango.pl


Nr rachunku bankowego

mBank S.A. 37 1140 2004 0000 3702 7654 8003

 

Regulamin obowiązuje od 18-03-2016 r.; Data ostatniej aktualizacji: 04-06-2018 r.